imagazin arrow2-left arrow2-right arrow2-top arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right cart close dossiers education fb instagram menu notification oander rss rss-footer search service shuffle speech-bubble star store stores tests twitter youtube

Otestovali jsme iPhone XS Max

Podívejte se, jak se nám líbil po dlouhodobém testování!

umělá inteligence

Evoluce umělé inteligence


Umělá inteligence (artificial intelligence – AI) je jednou z nejnovějších technologií dneška. Přesto se momentálně využívá v podstatě jen v několika odvětvích.

Jak je na tom umělá inteligence z pohledu vývoje? Jaké evoluční kroky můžeme očekávat? Překoná někdy inteligenci lidskou?

Evoluce lidí a strojů

Homo sapiens nabyl inteligence a vědomí díky evoluci v řádu milionů let. Ovšem i pokud si to myslíme a věříme tomu, dnešní člověk není jejím konečným produktem.

Na druhou stranu nás může trochu uklidnit, že budeme moci v budoucnosti zastoupit roli přírody a za pomocí technologie se vydat na trnitou cestu vlastní evoluce. Ta bude zahrnovat stroje, algoritmy, programy a systémy s vlastní umělou inteligencí.

umělá inteligence

Po čase se bude AI schopná vyvíjet nezávisle na lidech a její růst bude exponenciální. Evoluce strojů tak bude daleko rychlejší než evoluce lidí, i když se obě evoluce navzájem prolínají.

Tato interakce se nazývá zpětná vazba singularity a v podstatě znamená, že lidská inteligence vytváří efektivnější technologii a technologie činí lidstvo inteligentnější, dokud se lidstvo s technologií nesloučí v jedno. Bez umělých doplňků a implantátů, které podpoří naši fyzickou a mentální výkonnost, bude čím dál obtížnější následovat umělou inteligenci na cestě za super inteligencí.

Rozvoj umělé inteligence trval 50 let

Pojem „umělá inteligence“ byl poprvé použit v roce 1956 na konferenci v Dartmouth College pro definici nového směru.

Vývoj AI zaznamenal během této éry spoustu pádů a vzestupů, změn pohledu a velkých snů. Vývojáři chtěli změnit definici umělé inteligence a soustředit se na menší části jako učení, vidění, rozpoznávání řeči atp.

umělá inteligence

V posledních 5-10 letech nabraly věci díky akvizicím, investicím a komplexnímu vývoji rychlý spád.

K takovému pokroku bylo potřeba drasticky navýšit kapacitu výpočtů a databází. Bez tohoto by neurální sítě nebyly schopné provádět úkoly na rozdílných úrovních a hierarchických vrstvách. Systémy by nebyly schopné předpokládat a rozhodovat se na základě naučených znalostí.

Úrovně vývoje

Může se zdát, že Watson od IBM, DeepMind od Googlu nebo další vrcholové umělé inteligence mají pro opravdovou inteligenci vše nezbytné. Rozeznávají základní emoce jako hněv, smutek a strach, ačkoliv žádné osobní emoce neprožívají.

Postrádají kreativitu. Po soustavném učení jsou sice schopné vytvořit obrázek sebe sama, ale umělci z nich nikdy nebudou. Postrádají totiž smysly 3letého dítěte.

umělá inteligence

Skvěle si vedou pouze v oblastech, ve kterých jsou vyžadovány značné výpočty, a v předem stanovených úkolech.

Jedná se tedy o slabé umělé inteligence, reprezentující první krok evoluce. Rozdělujeme je na dva rozdílné typy.

Reaktivní AI vnímá své okolí a situace a na tyto impulsy reaguje. O samotném světě ale nemají žádnou představu. Nemají vzpomínky, které by mohly být zdrojem rozhodování. Specializují se na jednu oblast, jako například Deep Blue od IBM, který v roce 1997 porazil šachového velmistra Kasparova. Nebo AlphaGo od DeepMind, která porazila fenoména hry Go Lee Sedola.

Co by ale AlphaGo dělala, kdyby měla hrát piškvorky?

Umělé inteligence s omezenou pamětí uvažují o věcech a přidávají informace ke svému modelu světa, což jim pomáhá při rozhodování a jednání. Na této úrovni jsou samořídící automobily, Siri od Applu, Cortana a další digitální asistenti a chatovací boti.

Co přinese blízká budoucnost?

Podle předpovědí bude pokračovat integrace mezi člověkem a strojem, rozhraní mezi myslí a počítačem budou efektivnější a za 10 let přijdou počítače ovládané myslí. Slabé a neuniverzální umělé inteligence budou využívané v čím dál více různorodějších odvětvích. DeepMind hodlá vyvinout AI, která bude na podobné úrovni jako mozek krysy.

Umělá inteligence bude dostupná ve větším počtu na míru vyvíjených aplikací a dříve nebo později s námi budou počítače mluvit. Kromě chatovacích botů a digitálních asistentů budeme moci vyhledávači sdělit, co přesně hledáme, a on nás pochopí.

umělá inteligence

AI se bude učit z komunikace lidí. Budou sledovat tón hlasu, pocity, načasování, vizuální prvek a slova. Vývojáři budou pracovat na univerzálních standardech, které strojům umožní mezi sebou komunikovat.

Kdy ale začnou umělé inteligence optimalizovat svůj vlastní kód? Jak se dají různé aspekty AI dokonale integrovat? Jinými slovy, jak vytvořit systém, univerzální umělou inteligenci, která bude mít schopnosti lidí?

Odpovědi se na tyto otázky různí. Integrace se děje pomalu a postupně. Je velice důležité, aby byly aktuální úspěchy AI založené na dostatečném množství dat a vylepšovala se dosahováním těch stejných výsledků při využití menšího množství dat.

Aby byla schopna si pamatovat a také zapomínat.

Univerzální AI a super inteligence

Univerzální umělá inteligence dokáže pracovat sama nebo v týmech, podobně jako mravenci ve svých koloniích.

Kdy ale evoluce AI dospěje do fáze, kdy bude mít stejné vědomí jako lidé?

Tato úroveň je reprezentována dvěma fiktivními úrovněmi. Opravdová mysl chápe myšlenky, pocity, motivy, dokáže ovlivňovat chování lidí a sociálně interagovat.

Umělá inteligence s kompletním vědomím bude o sobě myslet a plánovat. Bude o sobě vědět a mít abstraktní schopnosti, bude umět předpokládat, cítit a své pocity dávat najevo.

umělá inteligence

Od univerzální AI vede cesta přímo k singularitě, rozmachu inteligence a nové AI, která bude na vyšší úrovni než ta lidská. Imaginární křivka dosáhne bodu, ve kterém bude budoucnost nejasná.

Podle teorie singularity bude pod vlivem umělé super inteligence a inteligence super lidí  technologický vývoj měnit realitu tak rychle a dramaticky, že ji nebudou lidé žijící před singularitou schopni chápat.

Nebudou schopni ji chápat, stejně jako ji nejsou schopni předpovědět.

Super inteligence a singularita rozdělují technologický a vědecký svět. Podle některých k těmto věcem dojde v první polovině 21. století, podle druhých za 50-200 let, nebo nikdy.

Zdroj: Inverse Probability, Top Bots, Difference.Wiki, PCWorld, SingularityHub

iMac Pro
Apple Inc. (AAPL)

Tohle už jste četli?

Nový systém se zaměřuje především na dvě oblasti: na uživatelský zážitek a na výkon. Z pohledu výkonu staví na novém frameworku Metal, který Apple již dříve přinesl na iOS. Metal kombinuje schopnosti technologií OpenGl a OpenCL do jednoho prvku.